Suomen Franchising-Yhdistys

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Kari Björklöv
010 503 5631
Kyllikinportti 2, Helsinki
00017 Fennia
kari.bjorklov@fennia.fi

www.fennia.fi