Tiedote

23.11.2023

Franchising Barometri: Franchising helpottaa yrittäjyyden alkuvaihetta

Suomalaiset franchisingyrittäjät selviytyvät tuoreen selvityksen mukaan huomattavasti yksinyrittäjiä paremmin yrittäjyyden vaativista ensimmäisistä vuosista.

Useampi kuin yhdeksän kymmenestä franchisingyrittäjistä jatkaa toimintaansa vielä viisi vuotta aloittamisensa jälkeen. Tiedot pohjautuvat Franchising Barometri -selvitykseen, jonka on toteuttanut ketjuista riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Suomen Franchising-Yhdistys ja vakuutusyhtiö Fennia.

Kyselyyn haastateltiin 122 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Vastaajista 22 edusti vähittäiskaupan alan, 36 ravintola-alan, 44 kuluttajapalvelualojen ja 20 yrityspalvelualojen ketjuja, joten otos edusti hyvin suomalaista franchisingkenttää. Mukana olivat kaikki kymmenen suurinta franchisingketjua liikevaihdolla ja toimipaikkojen määrällä mitattuna.

64 prosenttia ketjujen edustajista arvioi, että alle viisi prosenttia ketjun yrittäjistä lopettaa toimintansa yrittäjyyden ensimmäisen viiden vuoden aikana. Tämän lisäksi 24 prosenttia arvioi, että toimintansa lopettaa samana aikana alle kymmenen prosenttia yrittäjistä. 

”Yhdeksän kymmenestä franchisingyrittäjästä selviytyy yrittäjyyden raskaista alkuvuosista. Osuus on huomattavasti korkeampi kuin yksinyrittäjillä, joista vain noin joka toinen selviytyy. Se kertoo siitä, miten tärkeitä testattu konsepti, vahva brändi ja ketjun tuki ovat erityisesti yrittäjyyden alussa”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo.

Ketjujen kasvuhakuisuudesta kertoo puolestaan se, että 65 prosenttia ketjuista arvioi ketjun toimipaikkojen määrän kasvavan tulevan vuoden aikana. Samalla yrittäjien määrän arvioi kasvavan 55 prosenttia ketjuista. Tämä kertoo siitä, että ketjujen kasvu nojaa entistä enemmän moniyksikköyrittäjyyteen, jossa yksittäinen yrittäjä omistaa ja hallinnoi useita ketjun toimipisteitä eli kasvaa ketjun sisällä. 

”Moniyksikköyrittäjyys on suuri mahdollisuus sekä ketjulle että yrittäjälle. Franchisingyrittäjien liiketoiminnan ja kunnianhimon kasvu kertoo suomalaisen franchisingtoiminnan kehittymisestä ja ammattimaistumisesta”, Juha Vastamäki sanoo.

Franchisingketjujen yrittäjäkunta on myös aikaisempaa monimuotoisempaa. 15 prosenttia kaikista franchisingyrittäjistä on maahanmuuttajataustaisia, kun vielä kaksi vuotta sitten heidän osuutensa oli 9 prosenttia.

Suomalainen franchising kansainvälistyy

Franchisingsektori työllistää Suomessa yli 100 000 työntekijää ja franchisingketjujen yhteenlasketuksi liikevaihdoksi arvioidaan 6 miljardia euroa. Franchisingketjuja toimii Suomessa kaikkiaan yli 250.

Franchisingketjujen kasvunäkymät jatkuvat selvityksen mukaan hyvinä. 77 prosenttia ketjuista uskoo liikevaihtonsa kasvavan ja 63 prosenttia uskoo, että ketjun yrittäjien taloudellinen menestys tulee paranemaan seuraavan vuoden aikana.

92 tutkitusta suomalaistaustaisesta ketjusta 15 toimii tällä hetkellä kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi 24 prosenttia ketjuista suunnittelee laajentuvansa kansainvälisille markkinoille.

”Franchising on vakiinnuttanut asemansa osana suomalaista yrityskenttää. Se, että suomalaisesta franchisingista tulee vientituote, on luonteva seuraava askel”, Juha Vastamäki sanoo.