20.9.2022 08:26:34 | Suomen Franchising-Yhdistys
Henkilöstöpalveluyritys Eezy palkittiin Euroopan toiseksi parhaana franchisingketjuna European Franchising Awards -tapahtumassa. Lisäksi suomalaiset yritykset saivat tapahtumassa kaksi kolmatta sijaa.
Suomalaiset franchisingalan yritykset menestyivät maanantai-iltana Brysselissä järjestetyssä European Franchise Awards -tapahtumassa. Henkilöstöpalveluyritys Eezy sijoittui toiseksi sarjassa Franchisor of the Year eli Vuoden Franchisingketju. Euroopan parhaana palkittiin espanjalainen ravintolaketju 100 Montaditos.

Suomi sai tapahtumassa myös kaksi muuta mitalisisijaa. Franchisee of the Year eli Vuoden Franchisingyritys -sarjassa kolmanneksi sijoittui Kiinteistömaailma-ketjuun kuuluva Amuletti Asunnot Oy, jossa toimivat Maria Pusa, Janne Kumpulainen, Antti Haataja ja Jesse Nylund.

Kotipizza oli puolestaan kolmantena Special Award for Resilience -sarjassa, jossa palkittiin erityisen hyvin koronapandemiasta selvinneitä ketjuja. European Franchise Awards -tapahtuma järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Mukana oli yrityksiä kymmenestä Euroopan maasta.

”Menestys kilpailussa, jossa ovat mukana koko mantereen parhaat ketjut, kertoo siitä, miten ammattitaitoista ja menestyvää suomalainen franchisingyrittäjyys on. Franchisingista on tullut tärkeä osa suomalaista yrityskenttää. Taloudellisen epävarmuuden aikoina sen merkitys korostuu entisestään”, sanoo Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki.

Eezy valittiin Vuoden Franchisingketjuksi

Suomen Franchising-Yhdistys on valinnut henkilöstöpalveluyritys Eezyn Vuoden Franchisingketjuksi. Palkinto jaettiin perjantai-iltana 22.4. Helsingissä järjestetyssä Franny Awards -juhlassa.

Vuoden Franchisingketju Eezy Oyj on henkilöstöpalveluyritys, joka auttaa tekijöitä ja heitä tarvitsevia löytämään toisensa. Tarjoamaansa jatkuvasti laajentaneen Eezyn palveluihin kuuluvat henkilöstöpalvelujen lisäksi esimerkiksi rekrytointi, suorahaku ja henkilöarvioinnit, yritysten tutkimus-, valmennus- ja kehittämispalvelut, kevytyrittäjäpalvelut sekä työllisyyspalvelut. Eezy pyrkiikin olemaan Suomen merkittävin työelämän uudistaja. Franchisingyrittäjyys on kuulunyt Eezyn ja sen edeltäjäyritysten liiketoimintamalliin jo 25 vuoden ajan.

Vuonna 2021 Eezyn kautta työllistyi lähes 35 000 työntekijää, joista noin 40 prosenttia oli alle 25-vuotiaita. Yrityksellä oli viime vuoden lopussa 48 toimipistettä ja sen liikevaihto oli noin 305 miljoonaa euroa. Syyskuusta 2020 lähtien Eezy Oyj on listattu Helsingin pörssin päälistalle.

Vuoden Franchisingyrittäjät Kiinteistömaailma-ketjusta

Vuoden Franchisingyrittäjänä palkittiin Kiinteistömaailma-ketjuun kuuluvan Amuletti Asunnot Oy:n Maria Pusa, Janne Kumpulainen, Antti Haataja ja Jesse Nylund. Helsingin ja Espoon alueella toimiva yritys kasvatti vuonna 2021 myymälöidensä määrää kahdesta viiteen ja sen liikevaihto kasvoi yli 80 prosenttia Kiinteistömaailma-ketjun ennätykseen, runsaaseen 4,5 miljoonaan euroon.

”Franchisingyrittäjyys on osoittanut voimansa myös koronakriisin aikana. Franchisingin kasvu ja rooli työllistäjänä takaavat, että mallin merkitys koko kansantaloudelle kasvaa entisestään”, sanoo Suomen Franchising-Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Juha Vastamäki.

Franchisingsektori työllistää Suomessa yli 100 000 työntekijää ja franchisingketjujen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 5 miljardia euroa. Franchisingketjuja toimii Suomessa kaikkiaan yli 250.

Lisätietoa

Toiminnanjohtaja Juha Vastamäki
Suomen Franchising-Yhdistys
juha.vastamaki@franchising.fi
050 337 5768

Franchisingalan selvityksen mukaan franchisingketjujen yrittäjinä toimii aiempaa monimuotoisempi otos suomalaisia. Esimerkiksi naisten, alle 30-vuotiaiden ja maahanmuuttajataustaisten osuus franchisingyrittäjistä on arvioiden mukaan suurempi kuin yrittäjistä keskimäärin.

Jo 40 prosenttia franchisingketjuissa toimivista yrittäjistä on naisia. Tiedot pohjautuvat Franchising Barometri -selvitykseen, jonka on toteuttanut ketjuista riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Suomen Franchising-Yhdistys, Ketjufi Yrittäjärekrytointipalvelut Oy sekä Finnvera Oyj.

Kyselyyn haastateltiin 80 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Vastaajista 15 edusti vähittäiskaupan alan, 22 ravintola-alan, 32 kuluttajapalvelualojen ja 11 yrityspalvelualojen ketjuja, joten otos edusti hyvin suomalaista franchisingalaa.

Myös nuorten yrittäjien osuus on kasvussa franchisingketjuissa. Kaikista franchisingyrittäjistä 7 prosenttia on alle 30-vuotiaita, ravintolaketjujen yrittäjistä 11 prosenttia. Ketjujen työntekijöissä nuorten osuus on vielä suurempi, sillä noin neljännes työntekijöistä on alle 25-vuotiaita. Ravintola-alan ketjujen työntekijöistä alle 25-vuotiaita on jopa 57 prosenttia.

Erityisen voimakkaasti franchisingketjuissa on kasvanut maahanmuuttajataustaisten yrittäjien rooli. Noin 9 prosenttia franchisingyrittäjistä on uussuomalaisia, ravintola-alan ketjuissa jo noin joka viides.

”Franchisingmallin suurin vahvuus on se, että se pienentää yrittäjyyden riskiä. Erityisen tärkeää tämä on ryhmille, joille yrittäjyyden kynnys on aikaisemmin ollut usein korkea. Uskon, että franchising on helpottanut erityisesti naisten, nuorten ja uussuomalaisten ryhtymistä yrittäjiksi. Monimuotoisuuden kautta franchising on vahvistanut suomalaista yrityskenttää ja koko suomalaista yhteiskuntaa”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo.

Franchisingista suomalainen vientituote

Franchisingsektori työllistää Suomessa yli 100 000 työntekijää ja franchisingketjujen yhteenlasketuksi liikevaihdoksi arvioidaan 6 miljardia euroa. Franchisingketjuja toimii Suomessa kaikkiaan yli 250.

Franchisingketjujen kasvunäkymät jatkuvat selvityksen mukaan erinomaisina. 61 prosenttia ketjuista uskoo lisäävänsä toimipaikkojensa määrää tulevan vuoden aikana ja 81 prosenttia uskoo liikevaihtonsa kasvavan. 59 prosenttia uskoo, että ketjun taloudellinen kehitys on parempaa kuin toimialalla yleisesti.

Erityisen voimakasta kasvu on kansainvälistymisen myötä. 17 prosenttia suomalaisomisteisista franchisingketjuista toimii jo kansainvälisillä markkinoilla ja niistä 70 prosenttia suunnittelee laajentavansa kansainvälistä verkostoaan seuraavan vuoden aikana. Tällä hetkellä vain Suomessa toimivista ketjuista puolestaan 33 prosenttia suunnittelee laajentuvansa kansainvälisille markkinoille.

”Franchising on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisena yrittäjyyden muotona. Selvitys osoittaa, että siitä on selvästi tulossa entistä selvemmin myös suomalainen vientituote”, Juha Vastamäki sanoo.

Franchisingsektorilla on Suomessa merkittävä rooli yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä. Koronaepidemian aikana vakiintuneiden ja tunnettujen toimijoiden rooli on entisestään korostunut. Yleisesti ottaen onkin havaittu, että franchisingyritysten ”iskunkestävyys” on ollut selkeästi parempi kuin yksinyrittäjien, ja monet ketjut yrittäjineen ovat pystyneet jopa kasvamaan epidemian aikana.

Franchisingsektorin kehitystä on tärkeä seurata paitsi yhteiskunnallisesti myös franchisingalan sisällä. Alan toimijat tarvitsevat faktatietoa ketjujen ja yrittäjien tilanteesta toimintansa kehittämiseksi. Erityisen mielenkiintoista on selvittää, mihin suuntaan ketjut ovat toimintaansa kehittämässä ja miten yrittäjien toiminta on kehittymässä.

Tästä tarpeesta on syntynyt Franchising Barometri -hanke, joka toteutetaan ensimmäistä kertaa tänä kesänä. Siinä selvitetään ketjujen tilannetta, erityisesti niissä toimivien yrittäjien, ja niissä olevien työpaikkojen määrän kehitystä. Myös taloudellista tilannetta selvitetään. Ennen kaikkea hankkeessa pyritään saamaan kuva, mihin suuntaan ala on kehittymässä niin yrittäjämääriltään, laadultaan kuin esimerkiksi taloudellisin mittarein. Selvitys tehdään haastattelemalla toimitusjohtajia tai franchisingliiketoiminnasta vastaavia n. 200 Suomessa toimivasta ketjusta.

Franchising Barometrin tulokset julkaistaan Franchise News Dayssa 21.9.

Hankkeen toteuttaa FranCon, joka on jo 26 vuoden ajan toiminut franchisingsektorin yritysten kehittäjänä Suomessa. Se kuuluu FranCon Group -asiantuntijayritysten ryhmään, jossa on neljä eri liiketoimintaa: franchisingkonsultointi (FranCon Franchise Consulting) www.francon.fi, franchisingkoulutus (Franchise Business College) www.fbc.fi, yrittäjärekrytointi (Ketju.fi) www.ketju.fi sekä viestintä- ja tapahtumapalvelut (Franchise News) www.franchisenews.fi  

Toimeksiantajana hankkeessa on Suomen Franchising-Yhdistys ry.: www.franchising.fi

Lisätiedot:

Suomen Franchising-Yhdistys, toiminnanjohtaja Juha Vastamäki, juha.vastamaki@franchising.fi, 050 337 5768

FranCon Franchise Consulting, toimitusjohtaja Henri Laakso, henri.laakso@francon.fi, 050 55 35 799

https://www.sttinfo.fi/tiedote/koronakriisi-ei-pysayttanyt-franchisingyrittajyyden-kehitysta?publisherId=69817361&releaseId=69890177

Lehdistötiedote 22.9. 2020

Franchising on yhä useammin kasvuyrittäjyyttä

Franchisingketjuissa panostetaan tuoreen selvityksen mukaan erityisesti kasvuhakuisiin yrittäjiin. Yhä useampi suomalainen franchisingyrittäjä johtaa kahta tai useampaa ketjun toimipistettä.

 68 prosenttia Suomessa toimivista franchisingketjuista suunnittelee avaavansa uusia toimipisteitä tämän ja ensi vuoden aikana. Tiedot pohjautuvat franchisingalan kasvuselvitykseen, jonka on toteuttanut ketjuista riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Atlas Media, Fennia ja Suomen Franchising-Yhdistys.

Kyselyyn haastateltiin 203 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Tulokset julkistettiin Franchise News Day -tapahtumassa 24.9.

Suomessa toimivien franchisingketjujen toimipisteiden lukumäärä on ollut viime vuosina kasvussa. Tällä hetkellä keskimääräisellä ketjulla on 38 toimipistettä. Vuoden 2020 loppuun mennessä ketjut arvioivat avaavansa yli 1200 uutta toimipistettä, joista lähes 90 prosenttia on yrittäjävetoisia.

Tarvittavien uusien yrittäjien määrä on ensimmäistä kertaa selvästi avattavien uusien toimipisteiden määrää alhaisempi. Tämä kertoo siitä, että uusia toimipisteitä avaavat entistä useammin jo ketjussa entuudestaan toimivat kasvuyrittäjät.

”Selvitys osoittaa, että ketjut panostavat entistä enemmän kasvuhakuisiin yrittäjiin. Tästä kertoo erityisesti se, että ketjut tukevat liiketoiminnan kasvua tarjoamalla yrittäjille entistä useammin mahdollisuuden johtaa useampaa kuin yhtä toimipistettä.”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo.

Ketjujen liikevaihto yli 11 prosentin kasvussa

Kasvuselvitykseen osallistuneet ketjut työllistävät tällä hetkellä runsaat 80 000 työntekijää. Koko franchisingalan arvioidaan työllistävän yhteensä jopa 100 000 suomalaista. Franchisingketjut odottavat tarvitsevansa Suomessa 4 400 uutta työntekijää vuoden 2020 loppuun mennessä.

Franchisingketjujen liikevaihdon vertailukelpoisen kasvun odotetaan nousevan tänä vuonna 11,2 prosenttiin. Franchisingsektorin kokonaiskooksi arvioidaan jopa kuusi miljardia euroa.

Ennätykselliset 81 prosenttia selvitykseen osallistuneista ketjuista on taustaltaan suomalaisia. Myös toimintansa aloittaneista uusista ketjuista vain 12 prosenttia on kansainvälistä alkuperää.

”Franchising on osoittautunut talouden sykleistä riippumattomaksi yrittäjyyden ja liiketoiminnan muodoksi. Tästä kertoo se, Suomessa syntyy jatkuvasti uusia franchisingkonsepteja jatkuvasti uusille toimialoille. Samalla suomalaiset franchisingketjut toimivat entistä kansainvälisemmin. Kun muun talouden kasvu osoittaa hidastumisen merkkejä, franchisingyrittäjyyden asema taloudessamme vahvistuu entisestään”, Juha Vastamäki sanoo.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Juha Vastamäki

Suomen Franchising-Yhdistys

juha.vastamaki@franchising.fi

050 337 5768

Kotipalveluketju Alina valittiin vuoden franchisingketjuksi

Suomen Franchising-Yhdistys on valinnut kotipalvelu- ja kotihoitoketju Alinan vuoden 2019 franchisingketjuksi. Palkinto jaettiin perjantai-iltana 29.3. Helsingissä järjestetyssä Franny Awards -tapahtumassa.

Alina-ketju tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kotityö- ja hoivapalveluja, kotisairaanhoitoa, lapsiperheiden kotipalveluja sekä etälääkäripalveluja. Ensimmäinen Alina-yritys perustettiin vuonna 1993 ja ketjuksi yritys laajeni vuonna 2006. Nyt Alina-ketjuun kuuluu lähes kolmekymmentä yritystä ympäri Suomea.

Alina on kasvanut voimakkaasti jokaisena toimintavuotenaan ja sen kasvu on ollut myös kannattavaa. Lisäksi ketju on toiminut aktiivisesti franchisingyrittäjyyden edistämiseksi. Erityisen tärkeää on se, että Alina on panostanut samanaikaisesti sekä ketjun työntekijöiden että asiakkaiden tyytyväisyyteen. Peräti 96 prosenttia Alinan asiakkaista suosittelee ketjua. Alina Kotihoiva Oy on ollut vuodesta 2010 lähtien SHQS-laatusertifioitu franchisingantaja.

”Alina on erinomainen esimerkki franchisingyrittäjyyden mahdollisuuksista haastavalla toimialalla. Alina on osoittanut, että palvelualalla panostus laatuun ja sekä henkilökunnan että asiakkaiden hyvinvointiin ei ole pelkkä kuluerä. Se on liiketoiminnan kivijalka, joka tuottaa myös taloudellisia tuloksia”, sanoo Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki.

Vuoden yrittäjä Minna Partti myös Alina-ketjusta

Alina-ketjusta tuli Franny Awards -tapahtuman kaksoisvoittaja, sillä vuoden franchisingyrittäjinä palkittiin Alina-yrittäjä Minna Partti Iisalmesta.

Minna Partti on toiminut Alina-yrittäjänä vuodesta 2015 lähtien ja laajentanut toimintaansa kannattavasti Iisalmen lisäksi Nilsiään, Kiuruvedelle ja eri puolille Pohjois-Savoa. Partin yritys Kertun Kotihoiva Oy kasvatti vuonna 2018 liikevaihtoaan peräti 65 prosenttia ja työllistää tällä hetkellä 15 henkilöä.

Laadukkaasta palvelustaan ja positiivisesta yrittäjähenkisyydestään tunnettu Partti on myös aktiivinen franchisingaatteen puolestapuhuja erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja sosiaalisessa mediassa.

Vuoden Franchisingketju ja Vuoden Franchisingyrittäjä on palkittu Franny Awards -tapahtumassa vuosittain vuodesta 1991 lähtien. Suomen Franchising-Yhdistys perustettiin vuonna 1988 suomalaisen franchisingtoiminnan yhteistyö- ja itsesäätelyelimeksi.

Franchisingsektori työllistää Suomessa yli 100 000 työntekijää ja franchisingketjujen yhteenlasketuksi liikevaihdoksi arvoidaan 5,5 miljardia euroa. Franchisingketjuja toimii Suomessa kaikkiaan yli 250.

Lisätietoja

Juha Vastamäki, Suomen Franchising-Yhdistys
juha.vastamaki@franchising.fi, 050 337 5768

www.franchising.fi

Alina osaksi pohjoismaista hyvinvointitoimija Norlandiaa

Franchisingketjut voimakkaassa kasvussa

Franchisingalan kasvuselvityksen mukaan suomalaiset franchisingketjut tarvitsevat jopa tuhat uutta yrittäjää ja viisituhatta uutta työntekijää.

70 prosenttia suomalaisista franchisingketjuista arvioi liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä kasvavan seuraavan vuoden aikana. Tiedot pohjautuvat franchisingalan kasvuselvitykseen, jonka on toteuttanut ketjuista riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Folksam, Veritas, Ketju.fi-yrittäjärekrytointipalvelut sekä Suomen Franchising-Yhdistys.

Kyselyyn haastateltiin 175 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Tulokset julkistettiin Franchise News Day -tapahtumassa 25.9.

Franchisingsektorin kokonaiskooksi arvioidaan 5,5 miljardia euroa. Tutkimukseen osallistuneet ketjut arvioivat liikevaihtonsa kasvavan 6,4 prosenttia tämän vuoden ja 7,4 prosenttia ensi vuoden aikana.

”Kasvuselvityksen tulokset osoittavat, että franchising on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa liike-elämässä ja yhteiskunnassa. Franchisingtoimiala jatkoi kasvuaan myös taantuman aikana, ja näin nousukaudella se kasvaa selvästi muuta taloutta nopeammin. Näin franchisingin rooli työllisyyden ja kasvun moottorina vahvistuu jatkuvasti”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo.

Franchisingyrittäjille kasvua lisätoimipisteillä

Kasvuselvitykseen osallistuneet ketjut työllistävät tällä hetkellä runsaat 80 000 työntekijää. Koko franchisingalan arvioidaan työllistävän yhteensä 100 000 suomalaista.

Kasvuselvitykseen osallistuneet ketjut odottavat tarvitsevansa Suomessa 3 800 uutta työntekijää vuoden 2018 loppuun mennessä. Koko franchisingsektorilla kasvu on yli 5 000 uutta työpaikkaa.

Suomessa toimivien franchisingketjujen toimipisteiden lukumäärä on ollut viime vuosina kasvussa. Tutkimukseen osallistuneet franchisingketjut arvioivat avaavansa ensi vuoden loppuun mennessä lähes tuhat uutta toimipistettä. Tällä hetkellä keskimääräisellä ketjulla on 35 toimipistettä ja yhä useammalla franchisingyrittäjällä on monta toimipaikkaa.

Erityisen voimakkaasti toimipisteiden lukumäärän odotetaan kasvavan palvelualan franchisingketjuissa. Samalla ketjut kertovat tarvitsevansa lähes tuhat uutta franchisingyrittäjää.

”Selvitys osoittaa, että franchisingketjut hakevat entistä voimakkaammin uusia yrittäjiä ja panostavat yrittäjien rekrytointiin. Näin franchising täyttää entistä paremmin yhteiskunnallista tehtäväänsä eli yrittäjyyden kynnyksen madaltamista”, Juha Vastamäki sanoo.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Juha Vastamäki
Suomen Franchising-Yhdistys
juha.vastamaki@franchising.fi
050 337 5768