Suomen Franchising-Yhdistys

Kuvia ja logoja

Logon käyttöoikeuksista

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on oikeus käyttää merkkiä kirjelomakkeissaan muissa painotuotteissaan ja sähköisessä viestinnässään siten, että merkin yhteydessä esiintyy teksti: ”Suomen Franchising-Yhdistys ry:n varsinainen jäsen”.

Käyttäessään yhdistyksen merkkiä edellisen kohdan mukaisesti jäsenen on huolehdittava siitä, että merkkiä käytetään sen rekisteröidyssä kuviomuodossa, yhdistyksen erikseen mahdollisesti antamien merkin käyttöä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Lehdistö voi käyttää logoa artikkelissa jossa kerrotaan Suomen Franchising-Yhdistyksestä ja sen toiminnasta tai yhdistyksen jäsenistä.

SFY:n peruslogo:

SFY:n varsinaisten jäsenten käyttöön tarkoitettu laatuleima-logo:

Päivitetty 09.04.2014