Suomen Franchising-Yhdistys

UPM Metsä

Franchiseantajan yhteystiedot

UPM Metsä
Peltokatu 26 C 4
33100, Tampere
0204 1 6121

upmmetsa.fi


Franchiseantajan tiedot

Varsinainen jäsen
1996
2018

Franchiseketjun tiedot

UPM Metsä franchise-ketju tuottaa laadukkaita metsänhoitopalveluja metsänomistajille. Yrityksiltä edellytetään metsäpalvelujen tavoitteellista myyntiä UPM Metsän edustajana, sekä näiden palvelujen laadukasta toteuttamista. Lue lisää upmmetsa.fi/kasvuyrittaja

Suomi
-
14
-
9

Taloustiedot

30 000
15 000
6 % liikevaihdosta
1.5 % liikevaihdosta
1 500 000

Yrittäjärekrytointi

5 vuotta
5 vuotta

Yrittäjä osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön UPM Metsän kanssa, pystyy vastaamaan muuttuviin resurssitarpeisiin sekä tilanteisiin ja osaa johtaa laajaa verkostoaan. Yrittäjä vastaa siitä, että toiminta on vastuullista, laadukasta ja tehokasta, sekä hänellä on halu lisätä metsäpalvelumyyntiä.

Perehdytys UPM Metsän franchise-liiketoimintamalliin ja toimintatapoihin, käytettäviin järjestelmiin, seuranta- ja palautteenantojärjestelmiin, ja ulkopuolisiin tukipalveluihin. Lisäksi UPM Metsä antaa palvelu- ja tuotevalmennusta, sekä tukea verkoston rakentamiseen ja johtamiseen.

Säännöllistä laatu-, ympäristö-, vastuullisuus- ja turvallisuuskoulutusta, sekä tarpeen mukaan mm. myyntivalmennusta.

UPM Metsä antaa yrittäjälle oikeuden käyttää UPM Metsä -liiketoimintamallia ja siihen liittyviä tunnuksia, oman maantieteellisen toimialueen, jossa yrittäjä vastaa metsänhoitotöiden myynnistä ja toteuttamisesta, työhuoneen, koulutusta, tukipalveluita, ohjausta ja seurantaa, ketjun yhteismarkkinointia, sekä franchise-liiketoimintamallin jatkuvan kehittämisen.

Ei
Elina Pitko
elina.pitko@upm.com
0204 1 64740