Suomen Franchising-Yhdistys

Kotona Asuen Seniorihoiva

Franchiseantajan yhteystiedot

Kotona Asuen Seniorihoiva
Niemenmäentie 8
00350, Helsinki
010 841 7400

www.kotonaasuen.fi


Franchiseantajan tiedot

Varsinainen jäsen
2008
2013

Franchiseketjun tiedot

Kotona Asuen Seniorihoiva on luotettu hoivan lähde senioreille. Yritys tarjoaa erilaisia kotihoidon tukipalveluita kuten kumppanuus- ja seuranpitopalveluita, kodinhoitoa, ruoanvalmistusta, lääkkeiden muistuttamista sekä asiointi- ja kuljetuspalvelua. Kotona Asuen Seniorihoivan HOIVANantajat kannustavat, avustavat ja piristävät senioreita päivittäisissä toimissaan tarkoituksena parantaa senioreiden elämänlaatua ja auttaa heitä säilyttämään oma itsenäisyytensä. Kaikki ketjun palvelut auttavat senioreita elämään omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.

Suomi
3
4
4

Taloustiedot

13.000
8000€
5% liikevaihdosta
3% liikevaihdosta
50.000 - 100.000
200.000 - 350.000
350.000 - 550.000

Yrittäjärekrytointi

5 vuotta
5 vuotta

Ikäihmiset joutuvat usein jättämään kotinsa, koska eivät saa säännöllistä apua ja tukea arkeensa. Kotona Asuen Seniorihoiva palkkaa HOIVANantajia, jotka huolehtivat tällaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden hyvinvoinnista. Hoivanantajat koulutetaan työhönsä perusteellisesti ja he toimivat tiiviissä yhteistyössä työnantajansa kanssa. Koska HOIVANantajan ja senioriasiakkaan välinen suhde on palvelumenestyksemme kulmakiviä, työ vaatii omistautuneisuutta sekä aitoa välittämistä.

Yhtiö tarjoaa noin kuukausi ennen varsinaista koulutusta esikoulutusjakson, jonka aikana valmistellaan yrityksen perustaminen ja toimiston avaaminen uuden yrittäjän markkina-alueella. Varsinaisen alkukoulutuksen kesto on 1 viikko (tarvittaessa 2 viikkoa), joka tarjoaa syväluotaavan perehdytyksen toiminnan aloittamiseen.

Toiminnan käynnistyttyä yhtiö tarjoaa jatkokoulutuksen sekä jatkuvan tuen toiminnan harjoittamiselle ja kehittämiselle.

Yrittäjä saa aloituspaketin, joka sisältää toimintakäsikirjan, toiminnanohjausjärjestelmän, koulutusaineiston ja markkinointimateriaalit. Aloituspaketti sisältää kaiken tarvittavan toiminnan käynnistämiseksi.

Kyllä
Ainutlaatuinen mahdollisuus aloittaa toiminta kasvavan yhtiön ja menestyksekkään toimintakonseptin avulla.
Tuomas Kauppinen
franchising@kotonaasuen.fi
040 5603789