Suomen Franchising-Yhdistys

Kide Science

Franchiseantajan yhteystiedot

Kide Science Oy
Arkadiankatu 7
00100, Helsinki
044 019 0535

kidescience.com


Franchiseantajan tiedot

Varsinainen jäsen
2017
2017

Franchiseketjun tiedot

Kide Sciencen ajatuksena on innostaa lapsia tutustumaan tieteeseen sekä antaa eväitä siihen, että Suomesta voisi tulevaisuudessa tulla koulutuksen lisäksi myös tieteen luvattu maa. Kide-tiedekerho painottaa leikillistä oppimista, tarinoita ja draamaa. Tiedekerhoissamme tutustutaan arjen ihmeellisiin ilmiöihin itse tutkien, kokeillen ja havainnoiden. Kide Science tarjoaa mahdollisuuden franchising-yrittämiseen tiedekerhon opettajana, osa-aikaisena tai täysipäiväisenä. Laadukas pedagogiikkamme perustuu Helsingin Yliopistossa tehtyyn vuosien tutkimukseen.

Suomi
2
10
10
50

Taloustiedot

1500
500
15 % liikevaihdosta
Tarvikemaksut, vuokrat, vakuutukset

Yrittäjärekrytointi

Toistaiseksi voimassa oleva

Me koulutamme huolella Kide Sciencen-yrittäjiksi valitut tehtävään. Kide-tiedekerho on yksi suuri leikki, jossa ohjaajat heittäytyvät draaman keinoin osaksi kiehtovaa tiedeleikkiä. Eduksi lasketaankin kokemukset draamasta. Edellytämme hakijoilta erinomaista kykyä työskennellä pienten lasten kanssa. Työ vaatii itsenäistä otetta sekä kykyä organisoida omaa työtä. Odotamme innostusta ja halua oppia lisää luonnontieteistä.

Kaikki kouluttajamme ovat toimineet pitkään pienten lasten tiedekasvatuksen parissa ja he ovat pedagogiikan monitaitajia erilaisilla osa-alueilla.

Jatkokoulutuksia on sekä pakollisia että vapaaehtoisia.

Kide Science -yrittäjänä voi toimia sivutoimisesti tai päätoimisesti. Sen lisäksi, että pääsee tekemään työtä, jossa saa nauttia lasten kanssa toimimisen parhaista puolista, Kide Science -yrittäjä tienaa verrattaen hyvin. Tiedekerhoja voi järjestää monipuolisesti eri aikoina. Kerhoja voi järjestää iltaisin ja viikonloppuisin tai aamu- ja iltapäivätoimintana lapsille, jotka ovat kotihoidossa. 1-2-luokkalaisille kerhoja voi järjestää osana koulujen iltapäivätoimintaa. Mahdollisuudet ovat monet! Me tarjoamme tutkitusti toimivan pedagogisen mallin, kerhosuunnitelmat, tarinat ja muut konseptiin tarvittavat sisällölliset avut.

Kyllä
Kide-tiedekerhon opettajan koulutuksia on pari kertaa vuodessa Helsingissä.
Sari Hurme-Mehtälä
info@kidescience.com