Suomen Franchising-Yhdistys

Tervetuloa jäseneksi!

Suomen Franchising-Yhdistyksen tarkoituksena on edistää franchisingketjujen toimintamahdollisuuksia, lisätä tietoutta franchisingista ja sen eduista maassamme, sekä edistää ja kehittää hyvää franchisingtapaa.

Näitä asioita teemme mm. ylläpitämällä hyviä yhteiskuntasuhteita, julkaisemalla vuosikirjaa ja internetsivuja sekä järjestämällä seminaareja ja koulutustilaisuuksia.

Yhdistyksen jäseninä ovat franchisingantajat, joilla on jäsenyyden kautta mm. oikeus esitellä oma toimintansa Franchising Suomessa-kirjassa sekä yhdistyksen internetsivuilla. Yhdistyksellä on lisäksi kannattavia yritys- ja henkilöjäseniä.

Jäsenistöään yhdistys pitää ajan hermolla mm. neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä jäsentiedotteella. Yrittäjärekrytointia autetaan mahdollisuudella lisätä Franchising Suomessa -kirjaan sekä yhdistyksen internetsivuille jäsenesittelyn yhteyteen maininta franchisingsopimuksen tarkastamisesta. Franchisingsopimuksen tarkastus on palvelu, jonka yhdistys on järjestänyt franchisingantajajäsenilleen. Maininnalla sopimuksen tarkastuksesta on selkeästi luottamusta herättävä vaikutus franchisingyrittäjäksi aikoviin.

Nämä ja monet muut seikat puoltavat hakeutumista SFY:n jäseneksi. Huomaattehan myös yhdistyksen jäsenfranchisingketjujen  sekä yhteistyökumppaneiden esittelyt näillä nettisivuilla.

Enemmän tietoa jäsenkriteereistä ja -ehdoista löytyy tältä sivulta.

Täytä jäsenhakemus

Franchisingantajat

Ehdokasjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut jatkamaan harjoittamaansa liiketoimintaa franchisingantajana, aloittanut tai on aloittamassa franchisingtoiminnan franchisingantajana ja jolla on suojatut tunnukset. Kaikki uudet SFY:n ketjujäsenet aloittavat ehdokasjäsenenä. Ehdokasjäsen voi hakea varsinaista jäsenyyttä, mikäli se täyttää varsinaisen jäsenen kriteerit ja on ollut ehdokasjäsenenä vähintään yhden vuoden.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa franchisingtoimintaa franchisingantajana ja jolla on suojatut tunnukset, testattu liikekonsepti ja vähintään viisi franchisingpohjaista toimipistettä. Yrityksen tulee olla harjoittanut frachisingtoimintaa vähintään kolmen vuoden ajan. Yrityksen käyttämän yrittäjäsopimuksen tulee täyttää yhdistyksen Eettisten Sääntöjen asettamat minimivaatimukset ja tietotaidon siirtämiseksi franchisingottajalle suositellaan käsikirjaa. Käsikirja on yksityiskohtainen koko toimintaa ohjaava instrumentti. Lisäksi yrityksen tulee olla vakavaraiseksi ja hyvämaineiseksi tunnettu sekä edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista ja olla muutenkin sovelias yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Erityisistä syistä voidaan toimipisteiden lukumäärää ja toiminta-aikaa koskevista vaatimuksista poiketa.

Kaikkien franchisingantajajäsenten tulee sitoutua noudattamaan kulloinkin voimassa olevia yhdistyksen Eettisiä Sääntöjä. (katso SFY:n Eettiset Säännöt)

Jäsenedut yhdistyksen franchisingantajajäsenille

 • Oikeus mainintaan franchisingsopimuksen tarkastuksesta Franchising Suomessa-kirjassa ja yhdistyksen internetsivuilla sekä omassa markkinoinnissa.
 • Jäsentiedote
 • Osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin jäsenhintaan
 • Franchising Suomessa-kirja: ilmainen kappale kirjasta, mahdollisuus franchisingantajien ja -yrittäjien esittelyartikkeleihin, jäsenhintaiset ilmoitukset sekä ilmainen ½ sivun jäsenesittely
 • Yhdistyksen internetsivut: veloitukseton jäsenesittely, mahdollisuus saada linkki yhdistyksen sivuilta omille internetsivuille
 • Eettiset Säännöt käytettäväksi esim. omassa rekrytointityössä
 • Yhteistyökumppaneiden mahdollisesti myöntämät jäsenedut
 • Oikeus palkita oman ketjun yrittäjä Franny-palkinnolla
 • Mahdollisuus tulla valituksi Vuoden Franchisingketjuksi(varsinaiset jäsenet)
 • Mahdollisuus, että oma yrittäjä tulee valituksi Vuoden Franchisingyrittäjäksi
 • Varsinaisilla jäsenillä oikeus käyttää yhdistyksen logoa

 

Jäsenmaksut vuodelle 2024

Jäsenmaksun perusteena on ketjun toimipisteiden (franchisingyrittäjien toimipisteet ja franchisingantajan omat toimipisteet) yhteenlaskettu liikevaihto edelliseltä vuodelta. Jäsenmaksut ovat vuosimaksuja ja ne ovat samat ehdokas- ja varsinaisille jäsenille. Jäsenmaksuihin lisätään alv 24 %.

 • Liikevaihto alle 500 000 euroa, jäsenmaksu 590 euroa
 • Liikevaihto 500 000-2,5 milj. euroa, jäsenmaksu 950 euroa
 • Liikevaihto 2,5-4,5 milj. euroa, jäsenmaksu 1 450 euroa
 • Liikevaihto yli 4,5 milj. euroa, jäsenmaksu 1 970 euroa
 • Uuden jäsenen liittymismaksu on 80 euroa (+alv).
 • Jos samalla franchisingantajalla useampi ketju jäsenenä, määräytyy suurimman maksu liikevaihdon mukaan ja muiden alimman jäsenmaksuluokan mukaan

 

Kannattavat yritysjäsenet ja yhteistyökumppanit

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kannattavaksi yritysjäseneksi voidaan hyväksyä muu kuin franchisingtoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut franchisingtoiminnasta ja haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

Kannattavilla yritysjäsenillä on mahdollisuus markkinoida omia tuotteitaan ja palvelujaan yhdistyksen jäsenistölle mm. jäsentiedotteen kautta ja/tai Franchising Suomessa-kirjassa sekä liittyä yhdistyksen yhteistyökumppaniverkostoon.

Jäsenetuja ovat mm.jäsentiedote ja ilmainen jäsenkappale kerran vuodesta ilmestyvästä Franchising Suomessa-kirjasta. Lisäksi ilmoitukset kirjassa jäsenhintaan samoin kuin osallistumismaksut yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Yhteistyökumppanit näkyvät www.franchising.fi sivulla kohdassa ”yhteistyössä”.

 • Kannattavan yritysjäsenen jäsenmaksu vuodessa on 840 euroa (+ alv 24 %).
 • Yhteistyökumppanuus ja siihen kuuluva näkyvyys yhteistyökumppanit -listalla maksaa 970 euroa (+ alv 24 %) vuodessa ja edellyttää yhdistyksen kannattajajäsenyyttä.
 • Uuden jäsenen liittymismaksu on 80 euroa (+alv).

Ilmoitushinnat Franchising Suomessa-kirjassa löytyvät internetsivuilta.

Kannattavat henkilöjäsenet

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai muu kuin franchisingtoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut franchisingtoiminnasta ja haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

Jäsenetuja ovat mm. yhdistyksen jäsentiedotteet ja ilmainen jäsenkappale kerran vuodesta ilmestyvästä Franchising Suomessa-kirjasta. Lisäksi ilmoitukset kirjassa tarjotaan jäsenhintaan samoin kuin osallistumismaksut yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. 

 • Henkilöjäsenen jäsenmaksu vuodessa on 150 euroa (+ alv 24 %).

 

Miten jäseneksi

Yhdistyksen franchiseantajajäseneksi voi hakea täyttämällä oheisesta linkistä avautuvan jäsenhakemuksen:

Jäsenhakemuslomake

Hakemuksessa on ohjeet tietojen täyttämiseen ja hakemuksen lähettämiseen yhdistykselle. Lähettäminen tapahtuu joko suoraan sähköisesti tai voitte myös tulostaa hakemuksen ja postittaa allekirjoitetun lomakkeen liitteineen yhdistyksen toimistoon. Jäsenhakemukset käsitellään luottamuksellisesti aina lähimmässä seuraavassa yhdistyksen hallituksen kokouksessa ja päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse kokouksen jälkeen.

Päivitetty 14.01.2020