Suomen Franchising-Yhdistys

Yhteenveto Suomen Franchising-Yhdistyksen historiasta 1988-1998

Jo 1970-luvulla Suomessa toimivat asiantuntijat tunnustelivat mahdollisuutta perustaa alan toimintaa tukeva järjestö. Ruotsin Franchsing-Yhdistys oli perustettu vuonna 1973 ja fanchisingtoiminta oli aloitettu Suomessa. Alan kehitys ei ollut kuitenkaan vielä edennyt niin pitkälle, että franchisingyhdistys olisi saanut riittävästi kantavuutta ja niin hankkeesta tuolloin luovuttiin.

1980-luvulla perustaminen nousi uudestaan esille ja niinpä Suomen Franchising-Yhdistys ry perustettiin 20.10.1988. Perustajina oli 17 henkilöä, jotka edustivat 14 yritystä.

Perustava kokous valitsi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi varatuomari Marja Tommilan (Asianajotoimisto Heikki Haapaniemi Ky). Muut hallituksen jäsenet olivat toimitusjohtaja Matti Vikkula (Suomen Suoramainonta Oy), toimitusjohtaja Antero Pajari (Siipipyörä Oy), toimitusjohtaja Heikki Karhunen (Multe Oy), varatuomari Helena Haapio (Franchise Consulting Franchisco Ltd). Ensimmäisessä vuosikokouksessa keväällä 1989 hallituksen jäsenmäärää päätettiin lisätä yhdellä ja uudeksi jäseneksi valittiin Timo Fleming (Two Line Contracting Oy). Yhdistyksen ensimmäinen sihteeri oli koulutussihteeri Riitta Mattila (Suomen Markkinointiliitto r.y.).

Selkeä rooli alusta alkaen

Yhdistyksen käynnistämistoimet osuivat aikaan, jolloin Suomen talouselämä eli ylikierroksilla ja jota seurasi syvä lama. Vaikka yhdistys alkuvuosina etsi itseään, niin yhdistyksen perustajilla ja ensimmäisillä vaikuttajilla näytti olevan alusta asti selkeä käsitys Suomen Franchising-Yhdistyksen tulevasta roolista.

Ensimmäisessä vuosikokouksessaan 10.5.1989 listattiin toiminnan painopistealueet seuraavasti:

1. Eettiset Säännöt
2. Sopimus- ja tietopankki
3. Yhdistyksen rooli – franchsingantajien yhdyssiteenä
4. Tiedon jakaminen järjestämällä koulutusta, kokouksia ja messuja ja julkaisemalla kirjallisuutta, ohjeita ja kiertokirjeitä
5. Antaa muita palveluja, kuten rahoitus- ja vakuutuspaketteja
6. Omat franchisingmessut

Mielenkiintoista on se, että monet ensimmäinen toimintavuoden tavoitteista ovat edelleen jokapäiväisen toiminnan sisältönä.

Tutkimuksen ja koulutuksen edelläkävijä

Suomen Franchising-Yhdistys aloitti jo ensimmäisenä vuotena alan koulutuksen ja sen jälkeen koulutustilaisuuksia on järjestetty säännöllisesti. Yhdistyksen ensimmäinen koulutustilaisuus oli jo 16-18.10.1989. Tilaisuus oli laivaseminaari ja samalla messumatka Tukholman Franchise-Expo tapahtumaan. Ensimmäisen koulutuksen esitelmöitsijöinä olivat asianajajat Marja Tommila ja Hannu Pokela, professori Ulf Bernitz Tukholman yliopistosta ja ylijohtaja Matti Purasjoki Kilpailuvirastosta. Seminaariaineistoon sisältyi myös kirja ”Franchisingkäytäntö ja sopimukset”.

Vuonna 1989 SFY järjesti lounastilaisuuksia. Lokakuussa -89 järjestettiin tilaisuus yhdessä Svenska Franchise Föreningenin kanssa. Tilaisuudessa esitelmöi Anders Widborg aiheesta ”Corporate Identity; hur skapa familjekänsla inom systemet – viktigaste villkoret för framgång”. Kuukautta myöhemmin järjestetyssä lounastilaisuudessa esitelmöi professori Bruce Walker Arizonan yliopistosta aiheesta ”Menestyvän fanchiseyrityksen avaintekijät”

Alusta asti koulutustilaisuudet olivat hyvin suosittuja. Esimerkiksi kesällä -89 järjestettyyn lounastilaisuuteen osallistui 26 henkilöä.

Tutkimustoiminta on ollut keskeinen tekijä Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnassa alusta alkaen. Suomalaista franchisingtoiminnan kehitystä seuraava Franchising Suomessa kyselytutkimus ja sen pohjalta tehty franchsingluettelo tehtiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1991, jolloin kyselyn pohjana oli vuoden 1990 toteutuneet luvut. Tämän jälkeen tutkimus on tehty lähes samansisältöisenä vuosittain. Näin suomalaisen franchisingtoiminnan kehitys on dokumentoitu koko 1990-luvulta.

Eettiset Säännöt

Yksi keskeisiä tehtäviä yhdistykselle on ollut franchsingtoiminnan Eettisten Sääntöjen luominen. SFY:n ensimmäisiä Eettisiä Sääntöjä käsiteltiin vuonna 1989. Yhdistyksen hallitus hyväksyi 17.8.1989 Helena Haapion ja Matti Vikkulan laatiman ehdotuksen Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettisiksi Säännöiksi. Nykyisin voimassa olevat Eettiset Säännöt ovat vuodelta 2009. Ne ovat yhtenevät eurooppalaisten vastaavien sääntöjen kanssa.

Vuonna 1997 yhdistyksen Laki- ja lausuntovaliokunta ryhtyi toimimaan väliaikaisena eettisenä lautakuntana Suomessa ja vuoden 1998 alusta Suomen Franchising-Yhdistys on perustanut Suomeen riippumattoman eettisen lautakunnan

Alusta asti kansainvälinen

Suomen Franchising-Yhdistys on koko toimintansa ajan ollut vahvasti kansainvälinen. Alkuvuosista lähtien yhteistyö Svenska Franchsie-Föreningenin kanssa on ollut erityisen hedelmällistä. Seminaari- ja näyttelymatkat USA:han, Ruotsiin ja muualle Eurooppaan ovat olleet yksi keskeinen osa toimintaa.

Vuodesta 1997 Suomen Franchising-Yhdistys on ollut European Franchise Federation’n (EFF) ja World Franchise Council’n (WFC) jäsen. Toimiessaan kansainvälisissä järjestöissä yhdistys on paitsi saanut arvokasta tietoa alan kansainvälisestä kehityksestä niin voinut myös vaikuttaa esimerkiksi kansainvälisen säännöstön kehittymiseen.

Päivitetty 27.09.2012