Suomen Franchising-Yhdistys

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettinen lautakunta

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisellä lautakunnalla on merkittävä rooli yhdistyksen Eettisten Sääntöjen soveltajana. Lautakunnan lausunnoista saadaan tulkintaohjeita siitä, mitä pidetään hyvän franchisingtavan mukaisena menettelynä.

Kun Suomen Franchising-Yhdistys perustettiin, yhdistyksen tärkeäksi tehtäväksi koettiin franchisetoiminnan arvostuksen lisääminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi päätettiin luoda yhdistykselle Eettiset Säännöt, jotka muokattiin pitäen esikuvana sekä kansainvälisten järjestöjen että eri maiden kansallisten franchisingyhdistysten Eettisiä Sääntöjä. Yhdistyksen ensimmäiset Eettiset Säännöt hyväksyttiin 8.11.1989. Niihin on myöhemmin tehty joitakin muutoksia ja yhdistyksen kokous hyväksyi nykyiset Eettiset Säännöt 16.12.2016. Eettiset Säännöt antavat ohjeita hyvän franchisingtavan mukaisesta toiminnasta. Sääntöjen soveltamiseksi käytännössä tarvitaan elin, joka voi antaa lausuntoja siitä, onko jokin toiminta sääntöjen mukaista.

Yhdistys nimesi vuonna 1997 erityisen laki- ja lausuntovaliokunnan, joka loi säännöt ja toimintaperiaatteet Eettiselle lautakunnalle. Laki- ja lausuntovaliokunta myös hoiti eettisen lautakunnan tehtäviä toiminnan alkuvaiheessa ja antoi lautakunnan ensimmäisen lausunnon vuonna 1997. Eettinen lautakunta aloitti toimintansa 1.1.1998, ensimmäisenä puheenjohtajanaan OTT, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviilioikeuden professori Mika Hemmo. Vuodesta 2002 vuoteen 2005 lautakunnan puheenjohtajana toimi OTL, KTM, VT, Helsingin kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan professori Kari Hoppu ja vuodesta 2006 puheenjohtajuutta on hoitanut professori, OTT, VT Marcus Norrgård, Svenska handelshögskolan.

Eettinen lautakunta on osa elinkeinoelämän itsesäätelyä. Sen rakennetta ja toimintatapaa luotaessa on esikuvana pidetty soveltuvin osin Keskuskauppakamarin Liiketapalautakuntaa, joka valvoo hyvää liiketapaa markkinoinnissa. Muita esimerkkejä itsesäätelystä ovat esim. tilintarkastajien valvonta ja vakuutusalalle kehitetyt vapaaehtoisuuteen perustuvat riitojen ratkaisuelimet. Franchisetoiminnan Eettiset Säännöt ja niiden soveltamista valvova Eettinen lautakunta ehkäisevät tarvetta luoda erityistä franchisetoimintaa koskevaa lainsäädäntöä.

Päivitetty 20.11.2017