Suomen Franchising-Yhdistys

Suomen Franchising-Yhdistys tänään

Suomen Franchising-Yhdistys ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää franchisingperiaatteella toimivien yritysten yhteistoimintaa sekä edistää ja kehittää hyvää franchisingtapaa, lisätä tietoutta franchisingista, hoitaa yhteiskuntasuhteita sekä ylläpitää yhteyksiä eri maissa toimiviin franchisingyhdistyksiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, julkaisee tiedotteita ja vuosikirjaa sekä antaa lausuntoja, neuvontaa ja opastusta.

Yhdistys vastaa myös Suomessa käytössä olevasta franchisingin itsesäätelymallista, jonka perustana ovat European Franchise Federationin (EEF) ylläpitämät yleiseurooppalaiset franchisingin eettiset säänöt. Näihin sääntöihin SFY:n jäsenketjut ovat sitoutuneet.

Yhdistyksen asioista päättää hallitus, joka valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Käytännön työn toteuttamisesta vastaa yhdistyksen toimisto. Toimistoon saa yhteyttä parhaiten puhelimitse 09-586 5847 tai sähköpostitse täältä. Postiosoite on 1.12. 2018 alkaen: Suomen Franchising-Yhdistys ry, Bulevardi 21, 6. kerros, 00180 Helsinki.

Yhdistyksen tärkeimpia tapahtumia ovat keväisin järjestettävä palkintojuhla Franny Awards -gaala ja erilaiset seminaarit sekä matkat franchisingtapahtumiin. Lisäksi voidaan järjestetään yhteistyössä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa mm. franchisingaiheisia koulutustilaisuuksia, joista mm. suositut Round Table -aamiaisseminaarit ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Yksi perinteinen tapahtuma on ollut Franchising Golf seminaariosioineen. Uusin tapahtuma on yhdistyksen järjestämä SFY Työhyvinvointipäivä -tapahtuma, joka järjestettiin ensi kertaa vuonna 2017.

Tiedottaminen hoidetaan pitkälti yhdistyksen www-sivujen, Franchising Suomessa julkaisun, sosiaalisen median kanavien sekä jäsentiedotteiden kautta. Yhdistys tuottaa myös tutkimustietoa franchisingista ja julkaisee tiedot Franchising Suomessa -kirjassa ja www-sivuillaan.

Päivitetty 15.01.2019