Talenom Oyj, Lehdistötiedote 22.06.2021 kello 13.00

Talenomille uusia franchising-yrittäjiä Kotka-Haminaan ja Vantaa Aviapolikseen

Talenom Oyj on solminut uudet franchising-sopimukset, joiden myötä 1.9.2021 Jussi Auvinen aloittaa Talenomin franchising-yrittäjänä Kotka-Haminassa ja Jari Rintala Vantaa Aviapoliksessa. Talenomilla on tämän jälkeen yhteensä 23 franchising-yrittäjää.

Franchising-toimintamallissa itsenäiset tilitoimistoyrittäjät tarjoavat paikallisesti asiakkailleen saman palvelukokonaisuuden kuin muutkin Talenomin toimistot hankkien uusia asiakkuuksia Talenomille. Itse kirjanpidon tekeminen on keskitetty Talenomin pitkälle automatisoituihin yksiköihin Ouluun ja Tampereelle, joissa hyödynnetään skaalautuvia tuotantoprosesseja. Franchising-toimintamalli mahdollistaa toiminnan laajentamisen tehokkaasti myös pienemmille markkina-alueille Suomessa.

”On hienoa saada kasvavaan ketjuumme uusia franchising-yrittäjiä. Uusien yrittäjien myötä saamme lisää vauhtia orgaaniseen kasvuumme. Toivotamme Jussin ja Jarin tervetulleeksi Talenomin joukkueeseen ja toivotamme heille menestystä asiakkaidemme auttamiseen”, sanovat Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala sekä franchising liiketoiminnasta vastaava johtaja Jouni Härkönen.

Talenom on kasvuyhtiö, jossa uudet asiakkuudet syntyvät aktiivisella myyntityöllä. Franchising-toimintamallin laajentuminen tukee yhtiön orgaanisen kasvun strategiaa. Franchising-ketjun laajentamista uusille paikkakunnille jatketaan myös tulevaisuudessa.

TALENOM OYJ

Lisätietoja:
Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
040 703 8554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva: liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 prosenttia vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

Franchisingsektorilla on Suomessa merkittävä rooli yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä. Koronaepidemian aikana vakiintuneiden ja tunnettujen toimijoiden rooli on entisestään korostunut. Yleisesti ottaen onkin havaittu, että franchisingyritysten ”iskunkestävyys” on ollut selkeästi parempi kuin yksinyrittäjien, ja monet ketjut yrittäjineen ovat pystyneet jopa kasvamaan epidemian aikana.

Franchisingsektorin kehitystä on tärkeä seurata paitsi yhteiskunnallisesti myös franchisingalan sisällä. Alan toimijat tarvitsevat faktatietoa ketjujen ja yrittäjien tilanteesta toimintansa kehittämiseksi. Erityisen mielenkiintoista on selvittää, mihin suuntaan ketjut ovat toimintaansa kehittämässä ja miten yrittäjien toiminta on kehittymässä.

Tästä tarpeesta on syntynyt Franchising Barometri -hanke, joka toteutetaan ensimmäistä kertaa tänä kesänä. Siinä selvitetään ketjujen tilannetta, erityisesti niissä toimivien yrittäjien, ja niissä olevien työpaikkojen määrän kehitystä. Myös taloudellista tilannetta selvitetään. Ennen kaikkea hankkeessa pyritään saamaan kuva, mihin suuntaan ala on kehittymässä niin yrittäjämääriltään, laadultaan kuin esimerkiksi taloudellisin mittarein. Selvitys tehdään haastattelemalla toimitusjohtajia tai franchisingliiketoiminnasta vastaavia n. 200 Suomessa toimivasta ketjusta.

Franchising Barometrin tulokset julkaistaan Franchise News Dayssa 21.9.

Hankkeen toteuttaa FranCon, joka on jo 26 vuoden ajan toiminut franchisingsektorin yritysten kehittäjänä Suomessa. Se kuuluu FranCon Group -asiantuntijayritysten ryhmään, jossa on neljä eri liiketoimintaa: franchisingkonsultointi (FranCon Franchise Consulting) www.francon.fi, franchisingkoulutus (Franchise Business College) www.fbc.fi, yrittäjärekrytointi (Ketju.fi) www.ketju.fi sekä viestintä- ja tapahtumapalvelut (Franchise News) www.franchisenews.fi  

Toimeksiantajana hankkeessa on Suomen Franchising-Yhdistys ry.: www.franchising.fi

Lisätiedot:

Suomen Franchising-Yhdistys, toiminnanjohtaja Juha Vastamäki, juha.vastamaki@franchising.fi, 050 337 5768

FranCon Franchise Consulting, toimitusjohtaja Henri Laakso, henri.laakso@francon.fi, 050 55 35 799

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 1.3.2021 kello 13.00

Talenomille uusia franchising-yrittäjiä Ouluun ja Keravalle

Talenom Oyj on solminut uudet franchising-sopimukset, joiden myötä Ville Vittaniemi aloittaa Talenomin franchising-yrittäjänä Oulussa ja Henri Palovesi Keravalla. Talenomilla on tämän jälkeen yhteensä 22 franchising-yrittäjää.

Franchising-toimintamallissa itsenäiset tilitoimistoyrittäjät tarjoavat paikallisesti asiakkailleen saman palvelukokonaisuuden kuin muutkin Talenomin toimistot hankkien uusia asiakkuuksia Talenomille. Itse kirjanpidon tekeminen on keskitetty Talenomin pitkälle automatisoituihin yksiköihin Ouluun ja Tampereelle, joissa hyödynnetään skaalautuvia tuotantoprosesseja. Franchising-toimintamalli mahdollistaa toiminnan laajentamisen tehokkaasti myös pienemmille markkina-alueille Suomessa.

”On hienoa toivottaa Ville ja Henri mukaan franchising-ketjuumme. Franchise-yrittäjien avulla haluamme edelleen laajentaa orgaanista kasvuamme ja jakeluverkostoamme. Toivotan menestystä uusille franchising-yrittäjillemme!” sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

Talenom on kasvuyhtiö, jossa uudet asiakkuudet syntyvät aktiivisella myyntityöllä. Franchising-toimintamallin laajentuminen tukee yhtiön orgaanisen kasvun strategiaa. Franchising-ketjun laajentamista uusille paikkakunnille tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.

TALENOM OYJ

Lisätietoja:
Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
040 703 8554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.

Mehtäherra Oy UPM Metsän franchisingyrittäjäksi pohjoiseen yksikköön

(UPM, 11.2.2021) – UPM Metsän metsänhoitopalveluiden myyntiin ja toteutukseen erikoistunut franchisingketju laajenee pohjoiseen. Ketjuun liittyy metsäpalveluyritys Mehtäherra Oy, joka toimii jatkossa franchisingyrittäjänä UPM Metsän koko pohjoisen yksikön alueella 15.2.2021 alkaen. Mehtäherra Oy vastaa jatkossa alueen metsänhoito-operaatioista sekä myy metsäpalvelut yksityisille metsänomistajille.

Vuonna 2018 perustettu metsänhoitopalveluiden franchisingketju käynnistyi ensin Etelä-Suomen alueella. Vuosina 2019 ja 2020 ketju laajentui, ja se kattaa nyt koko UPM Metsän toimialueen. Ketjun tavoitteena on tehostaa metsänhoitopalveluiden toteutusta ja myyntiä Suomessa.

”Olemme saaneet paljon hyvää palautetta, ja ketju on osoittautunut laadukkaaksi metsänhoidon palvelukanavaksi metsänomistajille. Haluamme olla metsänhoidon edelläkävijä Suomessa, ja olemme iloisia saadessamme ketjuumme ammattitaitoisen Mehtäherra Oy:n ja laajentaessamme metsänhoidonpalveluita pohjoiseen”, kertoo franchisingliiketoiminnan päällikkö Timo Niemelä.

Lisätietoja antavat:

Timo Niemelä, franchisingliiketoiminnan päällikkö, UPM Metsä, puh. 040 578 7540

Jukka-Pekka Klemetti, toimitusjohtaja, Mehtäherra Oy, puh. 040 778 9786

TIEDOTE

julkaisuvapaa 9.4.2019 klo 18.00

Franchising Advisory Board perustettiin vauhdittamaan alan kasvua

Suomeen on perustettu franchisingyrittäjyyttä vauhdittava Franchising Advisory Board (FAB), jonka päätavoite on löytää uusia eri alojen franchisingyrittäjiä.

Maaliskuussa 2019 startanneen FAB:in tavoite on tukea franchisingyrittäjyyden kasvua Suomessa, sekä lisätä franchisingyrittäjyyden tunnettuutta sekä yritystoiminnan vastuullisuutta esimerkiksi ympäristöasioissa. Franchisingyrittäjyys on Suomessa tärkeä työllistäjä – Suomen arvioilta 300 eri franchisingketjua työllistävät yhteensä noin 100 000 henkeä. Näiden franchisingketjujen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2018 noin 5,5 miljardia euroa. Ala myös kasvaa jatkuvasti, kasvuennusteen ollessa tänä vuonna 7,6 %.

”Franchising on yksi yrittämisen muoto, jolla on valtava vaikutus Suomen yrityskentällä ja taloudessa. Ala työllistää ja se on matalan kynnyksen väylä astua yrittäjäksi. Tulevaisuudessa alan kasvu vain vauhdittuu, joten tarve uusille franchisingalan yrittäjille on suuri. Tälläkin hetkellä vapaita yrittäjäpaikkoja on yli 1000 ja työntekijätarve yli 5000. FAB on saanut lämpimän vastaanoton sekä yrityspäättäjien joukossa että myös Suomen Franchising-Yhdistyksessä. Järjestämme vuodessa infotapahtumia jo alalla toimiville ketjuille ja alasta kiinnostuneille yrittäjille”, kertoo FAB:in idean takana oleva sarjayrittäjä ja businessenkeli Eva Brchisky.

Franchising Advisory Board julkisti olemassaolonsa Happy Franchising & Kasvu -tapahtumassa Linnanmäellä 9.4.2019. FABissa istuu nimekäs joukko franchisingalan asiantuntijoita ja ammattilaisia.

Lisätietoja:

Eva Brchisky

0405493962

eva.brchisky@viprot.fi

Perustaja, FAB

FAB: Pekka Perttunen Suomen Franchising-Yhdistys, Juha Vastamäki Suomen Franchising-Yhdistys, Tiina Ashorn Eversheds Asianajotoimisto, Mirva Norén-Sluijter Eversheds Asianajotoimisto, Maisa Koivisto Virtual Pro Team, Veli-Matti Heiskanen Team Robotics ja Meri Varkoi-Anhava Yrityspörssi.

Lähde: Yllä olevat franchisingluvut perustuvat franchisingalan kasvuselvitykseen 2018, jonka on toteuttanut FranCon Franchise Consulting.  https://www.franchising.fi/franchising-suomessa-kirja

Nimityksiä Kotirinki Oy

Kotirinki Oy:n Hämeenlinnan Palvelukeskuksessa on tehty seuraavat
nimitykset 1.11.2018 alkaen.

Yrittäjätiimi


Minna Tulirauta
 on nimitetty Tiimipäälliköksi vastuualueena yrittäjärekrytointi
ja yrittäjätuki


Sonja Aaltonen on nimitetty Palveluneuvojaksi yrittäjätiimiin

Asiakastiimi


Henna Hänninen
 on nimitetty Tiimipäälliköksi vastuualueena
asiakashankinta ja asiakaspalvelu.


Marjo Koskinen
 on nimitetty Palveluneuvojaksi asiakastiimiin

Toimitusjohtajana jatkaa Veli-Pekka Pihlainen
Kotirinki on kotisiivoukseen ja kodinhoitopalveluihin erikoistunut ketju.
Ketjuun kuuluu 34 yrittäjää eri puolilla Suomea. Ketjun palvelukeskus
sijaitsee Hämeenlinnassa.

Metsänhoitotöiden myyntiin ja toteuttamiseen keskittyvä UPM:n franchisingketju laajenee