Franchising on yhä useammin kasvuyrittäjyyttä

Franchising on yhä useammin kasvuyrittäjyyttä

Franchisingketjuissa panostetaan tuoreen selvityksen mukaan erityisesti kasvuhakuisiin yrittäjiin. Yhä useampi suomalainen franchisingyrittäjä johtaa kahta tai useampaa ketjun toimipistettä.

 68 prosenttia Suomessa toimivista franchisingketjuista suunnittelee avaavansa uusia toimipisteitä tämän ja ensi vuoden aikana. Tiedot pohjautuvat franchisingalan kasvuselvitykseen, jonka on toteuttanut ketjuista riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Atlas Media, Fennia ja Suomen Franchising-Yhdistys.

Kyselyyn haastateltiin 203 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Tulokset julkistettiin Franchise News Day -tapahtumassa 24.9.

Suomessa toimivien franchisingketjujen toimipisteiden lukumäärä on ollut viime vuosina kasvussa. Tällä hetkellä keskimääräisellä ketjulla on 38 toimipistettä. Vuoden 2020 loppuun mennessä ketjut arvioivat avaavansa yli 1200 uutta toimipistettä, joista lähes 90 prosenttia on yrittäjävetoisia.

Tarvittavien uusien yrittäjien määrä on ensimmäistä kertaa selvästi avattavien uusien toimipisteiden määrää alhaisempi. Tämä kertoo siitä, että uusia toimipisteitä avaavat entistä useammin jo ketjussa entuudestaan toimivat kasvuyrittäjät.

”Selvitys osoittaa, että ketjut panostavat entistä enemmän kasvuhakuisiin yrittäjiin. Tästä kertoo erityisesti se, että ketjut tukevat liiketoiminnan kasvua tarjoamalla yrittäjille entistä useammin mahdollisuuden johtaa useampaa kuin yhtä toimipistettä.”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo.

Ketjujen liikevaihto yli 11 prosentin kasvussa

Kasvuselvitykseen osallistuneet ketjut työllistävät tällä hetkellä runsaat 80 000 työntekijää. Koko franchisingalan arvioidaan työllistävän yhteensä jopa 100 000 suomalaista. Franchisingketjut odottavat tarvitsevansa Suomessa 4 400 uutta työntekijää vuoden 2020 loppuun mennessä.

Franchisingketjujen liikevaihdon vertailukelpoisen kasvun odotetaan nousevan tänä vuonna 11,2 prosenttiin. Franchisingsektorin kokonaiskooksi arvioidaan jopa kuusi miljardia euroa.

Ennätykselliset 81 prosenttia selvitykseen osallistuneista ketjuista on taustaltaan suomalaisia. Myös toimintansa aloittaneista uusista ketjuista vain 12 prosenttia on kansainvälistä alkuperää.

”Franchising on osoittautunut talouden sykleistä riippumattomaksi yrittäjyyden ja liiketoiminnan muodoksi. Tästä kertoo se, Suomessa syntyy jatkuvasti uusia franchisingkonsepteja jatkuvasti uusille toimialoille. Samalla suomalaiset franchisingketjut toimivat entistä kansainvälisemmin. Kun muun talouden kasvu osoittaa hidastumisen merkkejä, franchisingyrittäjyyden asema taloudessamme vahvistuu entisestään”, Juha Vastamäki sanoo.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Juha Vastamäki

Suomen Franchising-Yhdistys

juha.vastamaki@franchising.fi

050 337 5768

Franchising Advisory Board perustettiin vauhdittamaan alan kasvua

TIEDOTE

julkaisuvapaa 9.4.2019 klo 18.00

Franchising Advisory Board perustettiin vauhdittamaan alan kasvua

Suomeen on perustettu franchisingyrittäjyyttä vauhdittava Franchising Advisory Board (FAB), jonka päätavoite on löytää uusia eri alojen franchisingyrittäjiä.

Maaliskuussa 2019 startanneen FAB:in tavoite on tukea franchisingyrittäjyyden kasvua Suomessa, sekä lisätä franchisingyrittäjyyden tunnettuutta sekä yritystoiminnan vastuullisuutta esimerkiksi ympäristöasioissa. Franchisingyrittäjyys on Suomessa tärkeä työllistäjä – Suomen arvioilta 300 eri franchisingketjua työllistävät yhteensä noin 100 000 henkeä. Näiden franchisingketjujen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2018 noin 5,5 miljardia euroa. Ala myös kasvaa jatkuvasti, kasvuennusteen ollessa tänä vuonna 7,6 %.

”Franchising on yksi yrittämisen muoto, jolla on valtava vaikutus Suomen yrityskentällä ja taloudessa. Ala työllistää ja se on matalan kynnyksen väylä astua yrittäjäksi. Tulevaisuudessa alan kasvu vain vauhdittuu, joten tarve uusille franchisingalan yrittäjille on suuri. Tälläkin hetkellä vapaita yrittäjäpaikkoja on yli 1000 ja työntekijätarve yli 5000. FAB on saanut lämpimän vastaanoton sekä yrityspäättäjien joukossa että myös Suomen Franchising-Yhdistyksessä. Järjestämme vuodessa infotapahtumia jo alalla toimiville ketjuille ja alasta kiinnostuneille yrittäjille”, kertoo FAB:in idean takana oleva sarjayrittäjä ja businessenkeli Eva Brchisky.

Franchising Advisory Board julkisti olemassaolonsa Happy Franchising & Kasvu -tapahtumassa Linnanmäellä 9.4.2019. FABissa istuu nimekäs joukko franchisingalan asiantuntijoita ja ammattilaisia.

Lisätietoja:

Eva Brchisky

0405493962

eva.brchisky@viprot.fi

Perustaja, FAB

FAB: Pekka Perttunen Suomen Franchising-Yhdistys, Juha Vastamäki Suomen Franchising-Yhdistys, Tiina Ashorn Eversheds Asianajotoimisto, Mirva Norén-Sluijter Eversheds Asianajotoimisto, Maisa Koivisto Virtual Pro Team, Veli-Matti Heiskanen Team Robotics ja Meri Varkoi-Anhava Yrityspörssi.

Lähde: Yllä olevat franchisingluvut perustuvat franchisingalan kasvuselvitykseen 2018, jonka on toteuttanut FranCon Franchise Consulting.  https://www.franchising.fi/franchising-suomessa-kirja

Vuoden Franchisingketju ja Franchisingyrittäjä palkittu

Kotipalveluketju Alina valittiin vuoden franchisingketjuksi

Suomen Franchising-Yhdistys on valinnut kotipalvelu- ja kotihoitoketju Alinan vuoden 2019 franchisingketjuksi. Palkinto jaettiin perjantai-iltana 29.3. Helsingissä järjestetyssä Franny Awards -tapahtumassa.

Alina-ketju tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kotityö- ja hoivapalveluja, kotisairaanhoitoa, lapsiperheiden kotipalveluja sekä etälääkäripalveluja. Ensimmäinen Alina-yritys perustettiin vuonna 1993 ja ketjuksi yritys laajeni vuonna 2006. Nyt Alina-ketjuun kuuluu lähes kolmekymmentä yritystä ympäri Suomea.

Alina on kasvanut voimakkaasti jokaisena toimintavuotenaan ja sen kasvu on ollut myös kannattavaa. Lisäksi ketju on toiminut aktiivisesti franchisingyrittäjyyden edistämiseksi. Erityisen tärkeää on se, että Alina on panostanut samanaikaisesti sekä ketjun työntekijöiden että asiakkaiden tyytyväisyyteen. Peräti 96 prosenttia Alinan asiakkaista suosittelee ketjua. Alina Kotihoiva Oy on ollut vuodesta 2010 lähtien SHQS-laatusertifioitu franchisingantaja.

”Alina on erinomainen esimerkki franchisingyrittäjyyden mahdollisuuksista haastavalla toimialalla. Alina on osoittanut, että palvelualalla panostus laatuun ja sekä henkilökunnan että asiakkaiden hyvinvointiin ei ole pelkkä kuluerä. Se on liiketoiminnan kivijalka, joka tuottaa myös taloudellisia tuloksia”, sanoo Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki.

Vuoden yrittäjä Minna Partti myös Alina-ketjusta

Alina-ketjusta tuli Franny Awards -tapahtuman kaksoisvoittaja, sillä vuoden franchisingyrittäjinä palkittiin Alina-yrittäjä Minna Partti Iisalmesta.

Minna Partti on toiminut Alina-yrittäjänä vuodesta 2015 lähtien ja laajentanut toimintaansa kannattavasti Iisalmen lisäksi Nilsiään, Kiuruvedelle ja eri puolille Pohjois-Savoa. Partin yritys Kertun Kotihoiva Oy kasvatti vuonna 2018 liikevaihtoaan peräti 65 prosenttia ja työllistää tällä hetkellä 15 henkilöä.

Laadukkaasta palvelustaan ja positiivisesta yrittäjähenkisyydestään tunnettu Partti on myös aktiivinen franchisingaatteen puolestapuhuja erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja sosiaalisessa mediassa.

Vuoden Franchisingketju ja Vuoden Franchisingyrittäjä on palkittu Franny Awards -tapahtumassa vuosittain vuodesta 1991 lähtien. Suomen Franchising-Yhdistys perustettiin vuonna 1988 suomalaisen franchisingtoiminnan yhteistyö- ja itsesäätelyelimeksi.

Franchisingsektori työllistää Suomessa yli 100 000 työntekijää ja franchisingketjujen yhteenlasketuksi liikevaihdoksi arvoidaan 5,5 miljardia euroa. Franchisingketjuja toimii Suomessa kaikkiaan yli 250.

Lisätietoja

Juha Vastamäki, Suomen Franchising-Yhdistys
juha.vastamaki@franchising.fi, 050 337 5768

www.franchising.fi

Nimityksiä Kotirinki Oy

Nimityksiä Kotirinki Oy

Kotirinki Oy:n Hämeenlinnan Palvelukeskuksessa on tehty seuraavat
nimitykset 1.11.2018 alkaen.

Yrittäjätiimi


Minna Tulirauta
 on nimitetty Tiimipäälliköksi vastuualueena yrittäjärekrytointi
ja yrittäjätuki


Sonja Aaltonen on nimitetty Palveluneuvojaksi yrittäjätiimiin

Asiakastiimi


Henna Hänninen
 on nimitetty Tiimipäälliköksi vastuualueena
asiakashankinta ja asiakaspalvelu.


Marjo Koskinen
 on nimitetty Palveluneuvojaksi asiakastiimiin

Toimitusjohtajana jatkaa Veli-Pekka Pihlainen
Kotirinki on kotisiivoukseen ja kodinhoitopalveluihin erikoistunut ketju.
Ketjuun kuuluu 34 yrittäjää eri puolilla Suomea. Ketjun palvelukeskus
sijaitsee Hämeenlinnassa.

Franchisingketjut voimakkaassa kasvussa

Franchisingketjut voimakkaassa kasvussa

Franchisingalan kasvuselvityksen mukaan suomalaiset franchisingketjut tarvitsevat jopa tuhat uutta yrittäjää ja viisituhatta uutta työntekijää.

70 prosenttia suomalaisista franchisingketjuista arvioi liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä kasvavan seuraavan vuoden aikana. Tiedot pohjautuvat franchisingalan kasvuselvitykseen, jonka on toteuttanut ketjuista riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Folksam, Veritas, Ketju.fi-yrittäjärekrytointipalvelut sekä Suomen Franchising-Yhdistys.

Kyselyyn haastateltiin 175 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Tulokset julkistettiin Franchise News Day -tapahtumassa 25.9.

Franchisingsektorin kokonaiskooksi arvioidaan 5,5 miljardia euroa. Tutkimukseen osallistuneet ketjut arvioivat liikevaihtonsa kasvavan 6,4 prosenttia tämän vuoden ja 7,4 prosenttia ensi vuoden aikana.

”Kasvuselvityksen tulokset osoittavat, että franchising on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa liike-elämässä ja yhteiskunnassa. Franchisingtoimiala jatkoi kasvuaan myös taantuman aikana, ja näin nousukaudella se kasvaa selvästi muuta taloutta nopeammin. Näin franchisingin rooli työllisyyden ja kasvun moottorina vahvistuu jatkuvasti”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo.

Franchisingyrittäjille kasvua lisätoimipisteillä

Kasvuselvitykseen osallistuneet ketjut työllistävät tällä hetkellä runsaat 80 000 työntekijää. Koko franchisingalan arvioidaan työllistävän yhteensä 100 000 suomalaista.

Kasvuselvitykseen osallistuneet ketjut odottavat tarvitsevansa Suomessa 3 800 uutta työntekijää vuoden 2018 loppuun mennessä. Koko franchisingsektorilla kasvu on yli 5 000 uutta työpaikkaa.

Suomessa toimivien franchisingketjujen toimipisteiden lukumäärä on ollut viime vuosina kasvussa. Tutkimukseen osallistuneet franchisingketjut arvioivat avaavansa ensi vuoden loppuun mennessä lähes tuhat uutta toimipistettä. Tällä hetkellä keskimääräisellä ketjulla on 35 toimipistettä ja yhä useammalla franchisingyrittäjällä on monta toimipaikkaa.

Erityisen voimakkaasti toimipisteiden lukumäärän odotetaan kasvavan palvelualan franchisingketjuissa. Samalla ketjut kertovat tarvitsevansa lähes tuhat uutta franchisingyrittäjää.

”Selvitys osoittaa, että franchisingketjut hakevat entistä voimakkaammin uusia yrittäjiä ja panostavat yrittäjien rekrytointiin. Näin franchising täyttää entistä paremmin yhteiskunnallista tehtäväänsä eli yrittäjyyden kynnyksen madaltamista”, Juha Vastamäki sanoo.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Juha Vastamäki
Suomen Franchising-Yhdistys
juha.vastamaki@franchising.fi
050 337 5768